تعداد نخ های پازیب‌ها از دستبندهای صلح و دوستی کمتر و حدود دو سوم آنها می‌باشد. بنابراین نازکتر از دستبندها بر روی پا جلوه می‌کند.

نمایش 1–12 از 50 نتیجه