پابند (پازیب)

نمایش دادن همه 2 نتیجه

تعداد نخ های پازیب‌ها از دستبندهای صلح و دوستی کمتر و حدود دو سوم آنها می‌باشد. بنابراین نازکتر از دستبندها بر روی پا جلوه می‌کند.